Verschillen incasso België en Nederland

Verschillen incasso
​​​​​​​België en Nederland

Reactiesnelheid België

Er wordt doorgaans slecht gereageerd op aanmaningen van incassobureaus en gerechtsdeurwaarders omdat ze in België niet dezelfde bevoegdheid als Nederlandse deurwaarders hebben om zelf een gerechtelijke procedure te voeren.

Reactiesnelheid Nederland

Er wordt zeer goed gereageerd op de aanmaningen van onze incasso-organisatie, daar wij in Nederland bekend staan als een organisatie die slagvaardig te werk gaat en verstrekkende maatregelingen niet schuwt. De Nederlandse schuldenaar weet dat onze gerechtsdeurwaarders en juristen ook zelfstandig kunnen procederen.

Minnelijke Trajecten In België

Minnelijke trajecten bij incassobureaus en gerechtsdeurwaarders in België duren in verhouding tot Nederland lang, omdat deze incassobureaus en gerechtsdeurwaarders niet zelfstandig procederen

Minnelijke Trajecten In Nederland

Wij houden het minnelijk traject kort en bij niet-tijdige voldoening door de debiteur stellen wijzelf de dagvaarding op en voeren de gerechtelijke procedure. Alle daarmee gepaard gaande kosten kunnen bij een succesvolle incasso volledig op uw debiteur verhaald worden.

Scoringspercentage In België

Het scoringspercentage me betrekking tot het incasseren van vorderingen is in België erg laag in vergelijking met Nederland.

Scoringspercentage In Nederland

Volgens de cijfers van de grote landelijke opdrachtgevers scoort onze organisatie hoog op de vorderingen die ter incasso worden overgedragen. Bij sommige opdrachtgevers ligt de score zelfs boven de 90%.

Altijd Met Advocaat In België

In België heeft een advocaat het zogenaamde pleitmonopolie met betrekking tot zaken die behandeld worden door zowel de vrederechter als de Rechtbank van Koophandel.

Zonder Advocaat In Nederland

In Nederland kunnen wij, zonder inschakeling van een dure advocaat, de gerechtelijke procedure (betwiste en onbetwiste vorderingen) volledig voor u behandelen.

Extra Kosten In België

In België betaalt u vaak aanzienlijke kosten aan uw advocaat na een gerechtelijke procedure.

Volledig Gratis In Nederland

Een succesvolle incasso is voor u volledig GRATIS, inclusief de door ons gevoerde gerechtelijke procedure.

Klein = Geen Incasso In België

Gezien de extra kosten in België is het vaak niet meer interessant genoeg om te procederen bij kleine vorderingen.

Zelfs Onder De €100,-
​​​​​​​In Nederland

Ook voor kleine vorderingen, zelfs onder de €100,00,- is het de moeite waard om een zaak ter incasso over te dragen aan ons kantoor.

Laat geen onbetaalde factuur liggen bij uw klanten in Nederland

Maak nu een afspraak

Blijf op de hoogte van tips en advies met onze nieuwsbrief

In de kijker

Contactformulier