Incasso

+200 gerechtsdeurwaarders, incassospecialisten en juristen in Nederland tot uw dienst

SchuldenaarinNederland is onderdeel van AGIN Otten, een incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie. Wij zijn medeoprichter van de Associatie van Gerechtsdeurwaarders en Incassospecialisten Nederland: AGIN, een aansprekende naam binnen de branche. Deze AGIN-vestigingen bieden complete landelijke dekking onder dezelfde tarieven en voorwaarden. Met behulp van onze partners over de grens behoren ook buitenlandse incasso’s tot de mogelijkheden. ‘Kwaliteit’ is bij AGIN Otten geen loze kreet. 

In onze organisatie zijn 25 goed opgeleide medewerkers werkzaam, waaronder 6 (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders, diverse juristen en incassospecialisten. Schuldeisers én schuldenaren houden dezelfde contactpersoon voor het gehele traject, die via een rechtstreeks telefoonnummer en emailadres bereikbaar is, waardoor optimale kennis van de zaak is gewaarborgd. 

Géén callcenters of dossierbehandeling via diverse afdelingen, maar persoonlijke incasso zoals het hoort. ​​​​​​​Daarnaast kan via onze online-inzagemodule realtime meegekeken worden bij de dossierbehandeling en zijn overzichten te downloaden.

maak een afspraak

Buitengerechtelijke fase

Na aanlevering van de opdracht beoordelen wij de dossierstukken en toetsen wij binnen onze database direct of debiteur daarin voorkomt (bij negatieve verhaalsindicaties zullen wij geen onnodige kosten maken en u hierover inlichten). Bij aanmaak van het dossier wordt de vordering opgehoogd met incassokosten en rente. In deze fase starten wij direct met het traject om persoonlijk contact met de wederpartij te krijgen middels o.a. (meertalige) communicatie op B1-niveau per post, email, telefoon, sms, WhatsApp, sociale media, iDEAL en face-to-face-contact.

Mocht de vordering niet voldaan zijn in deze fase, dan zullen wij u een verkeerslicht-rapportage toezenden. Kijkend naar de incassokansen van het dossier geven wij advies uw incasso: gerechtelijk voort te zetten of de extra risico’s te overwegen of te stoppen. U kunt kiezen: (1) uw debiteur te dagvaarden, (2) een huis-/bedrijfsbezoek door de deurwaarder in te plannen als laatste minnelijke actie of (3) uw dossier terug te trekken.

Gerechtelijke fase

Indien er geen betaling of betalingsregeling volgt in de buitengerechtelijke fase vragen wij u een depotbedrag over te maken ter dekking van de gerechtelijke kosten. Wij behandelen de gehele procedure zelf (incl. conclusies, getuigenverhoren, comparities van partijen etc.).

In tegenstelling tot incassobureaus en de advocatuur brengen wij, indien de vordering wordt toegewezen, voor alle proceshandelingen geen extra kosten in rekening: de kosten zijn dus beperkt tot de door de kantonrechter toegewezen proceskosten. Een indicatie van deze proceskosten is dossierafhankelijk (zoals de hoogte van de vordering, aard van de vordering, het al dan niet verschijnen van de debiteur in procedure etc.) en kan worden gegeven door uw dossierbehandelaar alvorens tot dagvaarding over te gaan.

Executiefase

Wanneer de debiteur wordt veroordeeld tot betaling, maar hieraan niet voldoet, dan kunnen wij tenuitvoerlegging van het vonnis overgaan. Het vonnis wordt allereerst betekend (uitgereikt) aan de debiteur met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen. Mocht de debiteur hieraan niet voldoen, dan kunnen wij een onderzoek instellen naar de vermogensbestanddelen van de debiteur (voor zover deze ons niet reeds bekend zijn). Indien de vermogensbestanddelen bekend zijn, kunnen wij tot beslaglegging hierop overgaan.

Mogelijk kostenrisico en No Cure No Pay

Bij volledige incasso blijft u als opdrachtgever geheel vrij van kosten. Door het doorlopen van bovenstaande trajecten trachten wij de gemaakte kosten te verhalen op de debiteur.

Incassokosten: Deze zijn op basis van No Cure No Pay. Wanneer onze inmenging geen enkel resultaat heeft opgeleverd en wij daarbij concludeeren dat er ook geen verdere incassokansen meer zijn, zullen wij deze incassokosten laten vallen. Mogelijk zijn er wel overige kosten gemaakt.

Overige kosten: Ondanks overleg en zorgvuldige analyses op voorhand kan het voorkomen dat er in het traject kosten (moeten) worden gemaakt welke achteraf niet bij de wederpartij geïncasseerd blijken te kunnen worden. Deze komen dan voor rekening van de opdrachtgever. Gedurende het gehele traject bent u echter op de hoogte van deze kosten en zijn deze ieder moment inzichtelijk.

Blijf op de hoogte van tips en advies met onze nieuwsbrief

In de kijker

Contactformulier