+32 465 09 36 78info@schuldenaarinnederland.be

FAQ

Vraag & Antwoord

Wat moet ik doen als mijn debiteur zijn vermogensobjecten wilt verduisteren?

(Volledige vraag) “Ik heb een vordering op een Nederlandse debiteur, doch ik ben bang dat hij bezig is zijn vermogensbestanddelen te verduisteren. Hierdoor loop ik het risico dat er geen verhaalsmogelijkheden meer blijken te zijn omdat het te lang duurt voordat er een vonnis van de rechter wordt verkregen waarmee ik beslag kan laten leggen. Wat adviseert u mij om te doen?”

Wij hebben de mogelijkheid om zogenaamd conservatoir beslag te leggen alvorens te gaan procederen. Zo bent u in ieder geval gerust dat de vermogensobjecten die uw schuldenaar op dat moment heeft, niet nog door hem vervreemd kunnen worden. Na beslag dient dan de gerechtelijke procedure te worden gevoerd.

Dient er een veroordelend vonnis te zijn om een faillissement aan te vragen?

In tegenstelling tot in België is er in Nederland geen vonnis nodig om het faillissement van een debiteur aan te vragen.

  • Indien er twee schuldeisers zijn,
  • waarvan één schuldeiser een opeisbare vordering heeft
  • en daarnaast de ondernemer is gestopt met betalen

… dan kan het faillissement aangevraagd worden.

Waarom via SchuldenaarinNederland.be i.p.v. een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat in België?

SchuldenaarinNederland.be heeft dekking in heel Nederland en zal daarom altijd over meer informatie over uw wanbetaler beschikken dan een Belgisch incassobureau. Verder blijkt ook dat er door Nederlandse wanbetalers sneller gereageerd wordt op aanmaningen van Nederlandse gerechtsdeurwaarders van SchuldenaarinNederland.be, die op die van een in België gevestigd incassobureau.

Kost het meer of minder in Nederland om een vordering te incasseren?

In het algemeen is het juist goedkoper als er in Nederland geprocedeerd kan worden. Het hele traject van minnelijke incasso, gerechtelijke incasso en tenuitvoerlegging geschiedt door de gerechtsdeurwaarder. In België daarentegen is altijd zowel de assistentie van de gerechtsdeurwaarders als van de advocaat vereist als er geprocedeerd wordt. Bij een volledige incasso van de vordering blijft de schuldeiser vrijwel altijd vrij van kosten.

Is het nu moeilijker om een schuld te incasseren op een wanbetaler in Nederland dan in België?

Het is eenvoudiger als er in Nederland kan geprocedeerd worden, omdat het hele traject van minnelijke incasso, gerechtelijke incasso en tenuitvoerlegging door de gerechtsdeurwaarder gedaan wordt. In België daarentegen is altijd zowel de assistentie van de gerechtsdeurwaarder als van de advocaat vereist als er geprocedeerd wordt.

Verricht u uw werkzaamheden op basis van ‘No cure, no pay’?

De buitengerechtelijke incassowerkzaamheden kunnen door SchuldenaarinNederland.be inderdaad op basis van volledige ‘No cure, no pay’ worden gedaan. In dat geval brengen wij dus geen incassokosten bij u in rekening wanneer onze werkzaamheden tot geen enkel resultaat hebben geleid. Vraag naar de voorwaarden. Wanneer u echter zelf een regeling of schikking met de schuldenaar treft, de vordering intrekt of niet meer reageert richting ons, bent u de gerechtelijke kosten verschuldigd conform de in de Nederlandse wetgeving opgenomen staffel buitenechtelijke incassokosten (BIK).

Dient een gerechtelijke procedure tegen een Nederlandse wanbetaler altijd in Nederland te gebeuren?

Hoofdregel in de Europese regelgeving is dat de rechter uit het land van de woonplaats van de schuldenaar bevoegd is van de vordering kennis te nemen. Er zijn echter diverse uitzonderingen op deze regel waarbij ook de Belgische rechter bevoegd kan zijn. Door ons wordt van geval to geval beoordeeld voor welke rechter de zaak het best gebracht kan worden.

Wat is nu het wezenlijke verschil tussen incasso in eigen land en grensoverschrijdend?

Bij grensoverschrijdende incasso staan 2 zaken voorop: Enerzijds dient er bepaald te worden welke rechter bevoegd is van een vordering kennis te nemen. Dit is geregeld in de zogenaamde EEX-verordening ook wel genaamd Brussel I. Daarnaast dient beoordeeld te worden welk recht van toepassing is. Dit is geregeld in Rome I voor wat betreft overeenkomsten gesloten vanaf 17 december 2009.

Kan ik van te voren vastleggen welke rechter bevoegd is en welk recht toepasselijk is?

Wanneer u zaken doet met een consument of particulier kunt u in uw overeenkomst of algemene voorwaarden niet afwijken van de regels zoals dit in de internationale verdragen is vastgelegd.

Is uw klant echter een bedrijf, dan kunt u wel afwijken van de regels zoals die in de internationale verdragen zijn vastgelegd. Afwijken van het toepasselijk recht is soms mogelijk. Wanneer u hier meer over wilt weten, dan kan u ons best even contacteren zodat wij u gepast kunnen adviseren op maat van uw bedrijf of deal.

Kan een Belgisch vonnis op mijn Nederlandse schuldenaar ook in Nederland uitgevoerd worden?

Wanneer het vonnis door een Belgische rechter is gewaarmerkt als Europese executoriale titel, dan kan dit vonnis in Nederland ten uitvoer gelegd worden.

Is het vonnis niet gewaarmerkt door de Belgische rechter, dat eerst verzocht moet worden om die waarmerking alsnog te verkrijgen, doch mocht de Belgische rechter deze waarmerking achteraf niet willen verstrekken, dan zullen wij het verlof tenuitvoerlegging aan de Nederlandse rechter moeten voorleggen.

Nog geen bruikbaar antwoord op uw vraag? Nog vragen?

Eén Aanspreekpunt

Wij verzorgen het gehele traject van minnelijke incasso, gerechtelijke procedure en tenuitvoerlegging van het rechtelijk vonnis voor u zonder inschakeling van derden.

+200 Medewerkers

Wij bieden via AGIN met ruim 200 medewerkers een compleet netwerk van hoogwaardige gecertificeerde gerechtsdeurwaarders, incassospecialisten en juristen in heel Nederland.

OOK VOOR MINDER DAN €100,-

Zelfs voor kleine bedragen van minder dan €100,- kunt u bij ons terecht. Laat uw onbetaalde facturen niet liggen en aarzel niet om ons in te schakelen.

VOLLEDIG GRATIS INCASSO

Een succesvolle incasso in Nederland is voor u volledig GRATIS, inclusief de door ons gevoerde gerechtelijke procedure. In België daarentegen betaalt u vaak nog aanzienlijke kosten aan uw advocaat.

Abonneer u op onze gratis tips & advies inzake grensoverschrijdend incassobeheer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste de laatste nieuwe antwoorden op veelgestelde actuele vragen en blijf op de hoogte van eventuele aanpassingen in de nationale en Europese wetgeving inzake grenzeloos incassobeheer.
Contacteer ons

Heeft u Nederlandse klanten met schulden? Geef ons een seintje en wij maken er meteen hier werk van.