Geen rechter meer nodig om onbetwiste schulden van bedrijven te innen in Belgie

De ministerraad van België heeft zeer recent een wetsontwerp goedgekeurd, mede bedoeld om snelle betaling te verkrijgen van business to business vorderingen. Let wel: deze regeling geldt dus niet voor schulden van particulieren. Met de wetswijziging komt België tegemoet aan de Europese richtlijn over de betalingsachterstanden in handelstransacties, die een summiere rechtspleging verlangt om de betalingsachterstanden te bestrijden. De huidige gerechtelijke procedure voor de invordering van onbetwiste schulden tussen ondernemingen onderling wordt een administratieve procedure. De verwachting is dat een procedure hiermee niet onnodig gerekt wordt. De nieuwe werkwijze kent bovendien relatief lage kosten, hetgeen voor de schuldenaar en de schuldeiser voordeel oplevert. Daarnaast wordt de rechterlijke macht in dit nieuwe voorstel aanzienlijk ontlast, zodat zij zich o.a. meer kan bezighouden met de beoordeling van wel betwiste schuldvorderingen.


De gerechtsdeurwaarder gaat in de nieuwe wetgeving een centrale rol vervullen. Deze dient nl. te beoordelen of een schuldvordering onbetwist is. Is dit inderdaad het geval, dan zal de procedure verder zonder tussenkomst van de rechter verlopen. De gerechtsdeurwaarder blijft vervolgens een rol spelen bij de invordering van de schuld, zoals het vaststellen van een afbetalingsregeling. Indien de schuld vervolgens niet conform de vastgestelde regeling wordt afbetaald, dan kan de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal opstellen. In de procedure zijn er voldoende waarborgen voor zowel schuldeiser als schuldenaar. Mocht de schuldenaar alsnog de vordering betwisten, dan volgt toch nog de gang naar de rechter.

Recente Posts

Blijf op de hoogte van tips en advies met onze nieuwsbrief

In de Kijker

Blijf op de hoogte van tips en advies met onze nieuwsbrief

In de kijker

Contactformulier